Eén jaar voorzitterschap

Een frisse terugblik op een jaar co-voorzitterschap

Vrijwel ongemerkt passeerden ondergetekenden in de afgelopen periode een mijlpaal: ons eerste jaar co-voorzitterschap was een feit. Koos werd bevestigd op 20 januari 2019 als opvolger van Margriet Drent, Rik werd bevestigd op 31 maart 2019 als opvolger van Wiebe Goslinga. Tijd voor een terugblik.

Ingewerkt en ‘ingewijd’ door intensieve gesprekken met oud-voorzitters, moderamen en diverse wijze gemeenteleden, merkten wij dat wij toch ook veel zelf mochten ontdekken. Voor de eerste keer een consistoriegebed, met knikkende knieën afkondigingen doen, het voorzitten van moderamen en kerkenraadsvergaderingen, kennismaken met de leden van de kwartetkerken.

Bijzonder is ook onze samenwerking, een taakverdeling afspreken maar vooral elkaars talenten zien en benutten, elkaar feedback geven en bemoedigen. Wij genoten van een huwelijk op een zondag, een verbinding aan de krijgsmacht en van mooie thema-avonden met al die ‘waterdragers’ uit onze gemeente, uitmondend in het thema voor het nieuwe seizoen: Frisse Blik! De prachtige gemeentezondag in september bracht wat wij hoopten: iedereen droeg bij met zijn of haar talenten en maakte een feest voor de ander. Nog maar nauwelijks bekomen van deze dag, dienden zich grote onderwerpen aan die onze aandacht vroegen: het kerkenraadsweekeinde, besluitvorming rond de Stadsdominee en een bijdrage aan de toekomstvisie van de Protestantse Gemeente Amersfoort.

Wat ook tegelijk spannend is en fijn, is het bedanken van vertrekkende ambtsdragers (Gerrit Riks en Jolanda de Vries) en het verwelkomen van nieuwe (Annechien Witteveen en Jeannette Bouwhuis-Lely). Telkens voelen zich weer nieuwe gemeenteleden aangesproken om mee te helpen!

De komende periode staat natuurlijk in het teken van de problematiek rond corona, hoe kunnen wij elkaar toch ontmoeten en bemoedigen maar ook onze gemeente financieel gezond houden. Het seizoen 2020-2021 heeft inmiddels onze aandacht. Wij zijn ‘present’ in de wijk met heel veel activiteiten en onze 30-40gers vormen een speerpunt, vinden hun plek in de gemeente. Wij willen ruimte maken voor het thema ‘uitgesproken’, is ons ‘geloof in beweging’ (3e thema uit ons beleidsplan) en hoe praten wij daar met elkaar over!

Ondertussen voelen wij ons gedragen door u, door de gemeente. Ook door het hartverwarmende plezier waarmee wij samen de schouders er onderzetten. Keer op keer zeggen wij dat tegen elkaar, opdat wij het zien en er van genieten. U helpt ook door ons vrijmoedig adviezen te geven over onderwerpen waar we, naar uw mening, mee aan de slag zouden kunnen.

Dank en groet,

Koos Koolstra en Rik Vroege, co-voorzitters Kerkenraad


Wim VerschoorAbraham Heschel