Vakantiegeld delen, doet u mee?

Deze actie wordt dit jaar voor de 17e keer georganiseerd door de diaconie van de Protestante Gemeentes van Amersfoort en Amersfoort-Noord. De gedachte achter deze actie is dat wie vakantiegeld krijgt, een deel daar-van schenkt aan mensen die geen geld hebben om op vakantie te gaan.

De afgelopen jaren is de opbrengst iedere keer hoger geworden, zodat we steeds meer mensen en gezinnen konden verblijden met een gift die gebruikt is voor een vakantie activiteit, zoals een dagje naar een pretpark, een abonnement op de dierentuin, een familiebezoek met de trein of een weekje in een vakantiehuisje. De verhalen die we terug horen van de mensen zijn vaak hartverwarmend. Bijvoorbeeld van kinderen die na de vakantie ook trots aan hun vriendjes kunnen vertellen wat ze gedaan hebben. Als diakenen hebben wij in samenspraak met het wijkteam en de voedselbank 10 adressen voorgedragen in onze wijk voor een gift. Wij gaan als diakenen persoonlijk bij de mensen langs om contact te leggen, uit te leggen wat de bedoeling is en de gift te overhandigen. Verder kijken wij of er andere hulp nodig is waar wij wellicht in kunnen voorzien of bij kunnen bemiddelen.

Wij hopen dat u, juist ook in deze Corona tijd, een deel van uw vakantiegeld wilt schenken om een ander de mogelijkheid te geven ook iets bijzonders te doen in de vakantie. Zo investeren we in sociale betrokkenheid en mogen ons hierbij gesteund en geliefd voelen door God.

U kunt uw gift overmaken op IBAN NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente Amersfoort,
o.v.v. actie Vakantiegeld Delen.

Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA en PGHAN, en Carla van der Laan, diaken van Het Brandpunt vertellen je er in deze video meer over. Voor meer informatie: Jennie Harmelink, dow@pkn-amersfoort.nl

Fonteinkerk