Te groot voor het geluk alleen

Over een paar dagen viert de Kerk wereldwijd het feest van Pasen. Je zou je kunnen afvragen hoe dat moet, nu de hele wereld in de ban is van een crisis. Hoe vier je het feest van het leven als de dreiging van de dood overal om ons heen is? Hoe kom je in een feeststemming als zorgen en angst de boventoon voeren?


Aan de andere kant: juist in tijden van onrust en ontreddering zou de boodschap van Pasen, dat het leven toch sterker is dan de dood, weleens enorm waardevol kunnen zijn. Juist mensen die zich bedreigd voelen, hebben behoefte aan een verhaal van bevrijding, hoop en toekomst.
Het verhaal van Jezus is helemaal geen feestelijk verhaal. Aan de opstanding gaat een lijdensweg vooraf. Jezus wilde met zijn woorden en daden het Koninkrijk van God dichterbij brengen, maar de mensen begrepen het niet, wezen Hem af. Het verhaal van Jezus eindigde aan het kruis. In dat sombere verhaal betekent Pasen het eerste lichtpuntje.

Op de morgen van Pasen is het graf leeg. Het leven heeft de dood verslagen, en het licht overwint de duisternis. De woorden en daden van Jezus waren niet zinloos, want de liefde van God is sterker dan de dood. Daarmee is de dood niet verdwenen, dat weten en zien we maar al te goed. Maar de dood heeft niet meer het laatste woord. Uiteindelijk wordt ons lot bepaald door de liefde van God. Daarom is er toekomst, altijd.
In 1959 verscheen het bekende lied van Willem Barnard: “De aarde is vervuld van goedertierenheid”. Hij schreef het lied voor de tweede zondag van de Paastijd. Het is een echt Paasgezang. Indrukwekkend is het tweede vers: “Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen…” De liefde van God is er voor mensen die in een feeststemming zijn, maar ook (en misschien wel juist) voor mensen die in een grafstemming zijn. Gods goedheid gaat door heel het leven heen.


De diepste naam van God is: “Ik ben, die er zijn zal.” Dat spreekt van een trouw die nooit ophoudt, en die er is in alle fasen, stemmingen en momenten van het bestaan. Daarom wens ik u en jullie allen gezegende en hoopvolle Paasdagen toe!

Met hartelijke groet, Wim V

erschoor

licht van hoopWim Verschoor