Profielcommissie beroepen predikant

Wilt u of wil jij invloed hebben op het profiel van de te beroepen predikant: laat het weten! Graag voor 1 december, want daarna maken we een voorstel voor de kerkenraad over de samenstelling van profielcommissie. Volgend jaar, op zondag 3 september (zet in uw agenda!), neemt Wim Verschoor afscheid van onze gemeente om welverdiend met pensioen te gaan. Op de gemeentezondag hebben we onze ‘identiteit’ omarmd met de vier thema’s behorend bij Fonteinkerk Vitaal. Op basis daarvan kunnen we een profiel opstellen van de te beroepen voorganger. Als de 4 thema’s omschrijven wat voor geloofsgemeenschap we de komende periode willen zijn en voor wie, welk profiel heeft dan de predikant (en wellicht kerkelijk werker) die daar het best bij past? Het maken en vaststellen (door u als wijkgemeente) van een profiel gaat vooraf aan het beroepingswerk.

Meldt u dan via e-mail aan bij Gert-Jan Geerse of Koos Koolstra. De kerkenraad zal uit de aanmeldingen naar eer en geweten een profielcommissie samenstellen die zoveel mogelijk representatief is voor dat wat leeft in onze Fonteinkerkgemeente. We zien uw aanmelding met vreugde tegemoet!