Met méér naar de kerk!

Bezoekers, broeders en zusters van de Fonteinkerk,

De kerkenraad heeft donderdag 25 juni jl. besluiten genomen over de vieringen in de komende periode, het opstarten van activiteiten en de verhuur van de kerkzaal en  Huis van Zuid. In dit nieuwsbericht vindt u een overzicht van de besluiten op de diverse terreinen.

VIERINGEN
In de maand juni zijn vier vieringen gehouden waarbij maximaal 30 mensen aanwezig waren. Een bijzondere ervaring, aan de ene kant spannend of alles goed zou verlopen, aan de andere kant zijn we dankbaar om elkaar weer te ontmoeten. De vier vieringen waren mooi en intens en waren ook waardevol om de procedures uit het Gebruiksplan uit te proberen en waar nodig bij te stellen.

De kerkenraad heeft besloten om een iets andere, voorzichtiger koers te varen dan de richtlijnen toestaan. De reden hiervoor schuilt in het feit dat de Fonteinkerk voor iedereen een veilige omgeving wil creëren. In de afgelopen periode bereikten ons uit de gemeente verschillende signalen dat de stap van 30 naar (destijds) 100 te groot wordt bevonden. Daarom zullen wij voor de vieringen in juli ons richten op 60 bezoekers, in augustus op 80 en in september op 100 bezoekers.

De verplichting om vooraf aan te melden blijft bestaan, conform de regelgeving van de overheid. Wat echter wel verandert: in de afgelopen periode ontving u een email als u toegelaten werd tot de viering, vanaf 1 juli kunt u na aanmelding naar de viering komen tenzij u een tegenbericht van onze scriba krijgt. Het aanmelden kan als voorheen per e-mail via kerkenraad@fonteinkerk-amersfoort.nl, telefonisch bij Leo Koffeman of Koos Koolstra. U kunt ook contact opnemen met uw pastoraal ouderling.

KOFFIEDRINKEN NA DE VIERING
Inmiddels hebben wij op drie zondagen na de viering met elkaar koffie kunnen drinken, op het plein voor de kerk. Dit voorziet duidelijk in een behoefte, om elkaar te ontmoeten en te spreken. Wij verzoeken u daarom uw fiets te parkeren op het autoparkeerterrein, waar nu enkele fietsenrekken zijn geplaatst.
Let wel: het koffiedrinken is binnen nog niet toegestaan, dus alleen bij mooi weer kan het doorgang vinden.

KINDEREN EN JONGEREN
In de maanden juli en augustus zal er nog geen kinderoppas zijn. De kinderen van KIEM zijn in de afgelopen maanden diverse keren thuis aan de slag gegaan met verhalen en bijbehorende verwerkingen. Het hoogtepunt van deze thuisviervorm is ongetwijfeld de video-compilatie van de Palmpasenoptocht die de kinderen thuis hielden. U kunt dit filmpje HIER terugzien. KIEM sluit met een ontbijt op zondag 12 juli a.s. het seizoen af.
ToZ heeft onlangs de eerste bijeenkomst gehad, waarbij stilgestaan werd bij de actualiteit: er ontspon zich een intensief gesprek over racisme.  Op 27 juni jl. sloten de jongeren het seizoen af, met een gezellige barbecue. Daar namen de jongeren ook afscheid van Annemieke en Jelle als ToZ-leiding, na zeven jaar “trouwe dienst”. Hun opvolgers staan te trappelen om met Leon ToZ verder vorm te geven, daarover volgt later meer.

AUTORIJDIENST
Verschillende mensen die minder mobiel zijn, maken gebruik van de autorijdienst. Vrijwillige chauffeurs uit onze gemeente halen mensen thuis op en brengen hen na de viering weer thuis. Op dit moment wordt onderzocht of er behoefte is om de autorijdienst op te starten. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de bereidheid van de chauffeurs. Indien de dienst weer wordt opgestart, zullen zowel chauffeur als passagier(s) mondkapjes moeten dragen.

VERHUUR
Ook de verhuur van de ruimten in Huis van Zuid en de kerkzaal komt weer op gang. In de komende weken ontvangen wij weer diverse groepen, bekende en onbekende. Aanvragen voor de periode na augustus komen ook weer binnen.

STILTEMOMENT / EXPOSITIE
Het stiltemoment zoals wij dat ruim drie maanden hebben gehouden, wordt vanaf deze week op een andere manier voortgezet. In de maanden juli en augustus zal het kerkgebouw twee keer per week geopend zijn om de stilte van de kerkzaal te ervaren, een kaarsje te branden en een kop koffie of thee te drinken. Tegelijkertijd kunt u dan de expositie van het werk van de Amersfoortse schilder Hendrik Willem Veenendaal (1886-1946) bekijken, een expositie die de Kunstcommissie in de komende dagen gaat inrichten. De expositie is vanaf 5 juli a.s. te bezichtigen, nadere informatie vindt u in de volgende inFontein.

GEBRUIKSPLAN
Om het kerkgebouw te mogen gebruiken en activiteiten te ontplooien, is een Gebruiksplan opgesteld. In dit verplichte document wordt beschreven hoe het gebouw wordt gebruikt, hoe er wordt gereinigd, welke looproutes er uitgezet zijn en hoeveel mensen in bepaalde ruimten aanwezig mogen zijn. Dit document kunt u inzien bij de koster of de gastvrouw- of heer. U kunt het ook per email aanvragen bij de scriba, mocht u zelf een activiteit organiseren en een inschatting willen maken of en hoe dit mogelijk is.

TOT SLOT
Enkele data om te onthouden:
* vieringen van Schrift en Tafel op 12 juli en 6 september
* stap-over-dienst op 13 september
* Gemeentezondag op 20 september

Wij beseffen ons dat de regels allemaal erg formeel klinken, maar de kerkenraad hecht er waarde aan om voor iedereen, jong maar zeker ook voor mensen op leeftijd, een zo veilig mogelijk kerkbezoek mogelijk te maken.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met een van ons op.

Namens de kerkenraad, Co-voorzitters

Koos Koolstra                                                           Rik Vroege

Wim VerschoorHendrik Willem Veenendaal