Kerkgang opnieuw beperkt

Het zal u vast niet zijn ontgaan, de berichtgeving rond Covid-19. Nu de tweede golf een feit is, wordt ook van de kerken gevraagd zich zo veel mogelijk te beperken bij de samenkomsten. Het dringende advies vanuit de overheid, overgenomen door de landelijke PKN luidt: niet meer dan dertig kerkgangers per dienst, afgezien van de voorganger, de organist en de koster. Binnen die dertig vallen dus ook de dienstdoende ambtsdragers, de koorleden en anderen die een bijzondere taak hebben. In de praktijk gaat dat om zeven tot tien personen zodat er ruimte over blijft voor een twintigtal kerkbezoekers. Ook de Fonteinkerk conformeert zich aan deze regels. Niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het noodzakelijk is.

Wat betekent dit in de praktijk? U kunt zich elke week aanmelden voor de viering van zondag. Aanmelden kan per e-mail, via kerkenraad@fonteinkerk-amersfoort.nl of telefonisch bij onze scriba, Leo Koffeman. De eersten die zich melden krijgen daarop een uitnodiging, totdat de grens van dertig is bereikt. Wie geen uitnodiging heeft, kan helaas niet worden binnengelaten. Op volgende zondagen gaan steeds degenen die vanaf nu nog geen kerkdienst konden bijwonen, voor.

Wij vragen u om de algemene richtlijnen van het RIVM in acht te blijven nemen, dus afstand houden, handen wassen en desinfecteren en bij de minste of geringste ziekteverschijnselen thuisblijven. Ook het dragen van een mondmasker bij binnenkomst en vertrek uit de kerk raden wij sterk aan.

Zondag 11 oktober a.s. komen KIEM en de oppas voor de allerkleinsten te vervallen. Vanwege de Herfstvakantie is er op 18 en 25 ook geen KIEM en oppas. In de komende periode gaan we kijken hoe we KIEM, de kinderoppas en ook ToZ vorm kunnen blijven geven, ook bij vieringen waarin een beperkt aantal kerkgangers aanwezig kan zijn.

Mocht u niet bij de 30 uitverkorenen zijn of niet naar de kerk willen komen, meevieren kan als altijd via de online-verbinding, https://kerkdienstgemist.nl/stations/807. De liturgie van iedere viering vindt u op de website van de Fonteinkerk via https://fonteinkerk-amersfoort.nl/liturgie/.

stiltemoment