Kerkbalans 2022, geef vandaag voor de kerk van morgen

Fonteinkerk Vitaal In 2025

Hoe ziet de Fonteinkerk eruit in 2025 en hoe zijn wij voorbereid op de komende tien jaar? Dit zijn vragen die ons dit jaar aan het hartgaan. Daarvoor is de inzet van iedereen nodig, zodat wij met elkaar een levende gemeente van Christus kunnen vormen.

Het komende jaar nodigt de kerkenraad iedereen uit om mee te denken over die toekomst. Het is de kerkenraad duidelijk dat stevige beslissingen nodig zijn, willen we nog jaren van betekeniszijn voor onze eigen gemeenschap en voor de wijk.

Daar is geld voor nodig. Daarom deze uitnodiging om bij te dragen aan Actie Kerkbalans.

Uw geld goed besteed!

In de laatste maanden van 2021 hebben we de begroting voor 2022 gemaakt. De uitgaven worden geraamd op ca. € 247.000,-. Van dit bedrag is ca. € 139.000,- bestemd voor personeelskosten van onze predikant en koster. Ongeveer € 50.000,- is gereserveerd voor de Kerkzaal en Huis van Zuid. De rest is bestemd voor onze activiteiten en voor bijdragen aan de lokale (Protestantse Gemeente Amersfoort) en landelijke organisatie (Protestantse Kerk in Nederland).

Onze inkomsten zijn onder normale omstandigheden voor 2/3 deel afkomstig uit de actie Kerkbalans en voor 1/3 uit de verhuur van Kerkzaal en Huis van Zuid. Er is onzekerheid over de te verwachten huuropbrengst voor 2022, als gevolg van de coronamaatregelen. Al met al wordt een tekort van ca. € 17.000 ,- begroot.

Uw bijdrage doet er toe!

Onze gemeente telt zo’n 225 adressen (gezinnen of alleenstaanden). De ervaring leert dat ca. 180 adressen actief financieel bijdragen aan de actie Kerkbalans. Daarvoor zijn we zeer dankbaar. Toch doen wij een beroep op iedereen: Als u al bijdraagt, verhoog dit dan voor 2022 als dat u lukt. Als u nog niet bijdraagt, u helpt uw kerk enorm met ieder bedrag. Samen dekken we dan het tekort.

Wilt u meer informatie over de actie Kerkbalans? Neem dan contact op met het scribaat via scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl.

Met vriendelijke groet,
Kerkentmeesters Fonteinkerk

 

Bert Molenkamp, Jan Paul Griede

Wat kost de kerk?

Voor uw wijkgemeente
Uw wijkgemeente maakt onderdeel uit van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Dit is een samenwerkingsverband van 10 wijkgemeenten en
een stadskerk. Elke wijkgemeente is zelf verantwoordelijk voor de eigen inkomsten en uitgaven. Daarnaast draagt elke wijk een deel van de centrale kosten (zoals kerkblad, Kerkelijk Bureau etc.). Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans gaat naar uw eigen wijkgemeente!

Belastingvoordeel
Uw bijdrage aan Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. De Protestantse Gemeente Amersfoort heeft een ANBI-beschikking. Nog meer belastingvoordeel heeft u als u een schenkings-overeenkomst aangaat. Meer informatie vindt u op pkn-amersfoort.nl.

Richtlijn
Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het geven van een richtlijn lastig. We willen allemaal ons steentje bijdragen, maar hoeveel?
In 2020 was binnen de PGA de gemiddelde bijdrage van alle bijdragende gemeenteleden €36,50 per maand per huishouden. U kunt onderstaande richtlijn gebruiken.

Bij een netto inkomen van:
€ 1.600,- p/mnd. > 8,- tot 16,- bijdrage p/mnd.
€ 2.000,- p/mnd. > 15,- tot 30,- bijdrage p/mnd.
€ 3.000,- p/mnd. > 25,- tot 75,- bijdrage p/mnd.
€ 4.000,- p/mnd. > 60,- tot 120,- bijdrage p/mnd.
€ 5.000,- p/mnd. > 100,- tot 200,- bijdrage p/mnd of meer

Stadsdominee
De PGA heeft een Stadsdominee aangesteld om de kerk present te stellen in de stad, voor iedereen. Wilt u het project Stadsdominee steunen dan kan dat door middel van een aparte gift op rekening nummer NL 88 INGB 0009 2253 67 ten name van Stadsdominee PGA. Meer informatie over de Stadsdominee vindt u HIER.

Meer informatie
Vraag meer informatie bij uw wijkgemeente of bij het Kerkelijk Bureau (tel. 033 – 461 04 41)