Kerkbalans 2024, geef vandaag voor de Fonteinkerk van morgen

De Fonteinkerk is volop in beweging. Nu onze predikant afgelopen september met emeritaat is gegaan, gaan we in 2024 op zoek naar een nieuwe predikant. De voorbereidingen hiervoor zijn bijna afgerond. Aan onze wens om nog meer een pleisterplaats te zijn in de wijk wordt hard gewerkt, ook in 2024. We zijn intensief met deskundigen in gesprek hoe we ons gebouw beter kunnen laten aansluiten bij onze visie als kerk en hoe we het gebouw duurzamer kunnen maken. En dit allemaal naast de zondagse vieringen en de vele doordeweekse activiteiten.

Ook in 2024 zullen de vier thema’s van ‘Fonteinkerk Vitaal’ centraal blijven staan:
1. Gericht zijn op God. ‘Dikke kans dat je geraakt wordt!
2. Gericht zijn op elkaar. ‘Je mag zijn wie je bent’
3. Gericht zijn op de wijk, stad en de wereld. ‘De ander voelt zich niet vergeten’
4. Onze kerk / Huis van Zuid een pleisterplaats laten zijn voor de wijk

kerkbalans-2024

Zowel zondags als doordeweeks is het een drukte van belang in en rond de kerk. Veel mensen weten onze zondagse diensten te vinden, in de kerk zelf als online. De kinderen in hun KIEM diensten en onze tieners bij ToZ. Door de weeks wordt er veel gemusiceerd door koren en orkesten, vergaderd door allerlei groepen, clubs en instellingen en vinden er veel gesprekken en overleggen plaats voor activiteiten binnen onze gemeente.

Het gaat om de toekomst van onze kerk en een deel is te realiseren met voldoende inkomen.
Op dit moment halen we een derde van onze inkomsten uit de verhuur van de zalen van Huis van Zuid en de kerkzaal. Voor de doordeweekse verhuur zet een groot aantal van onze gemeenteleden zich in als gastvrouw en gastheer. In de diagrammen hieronder zie je de verdeling per categorie van onze begrote uitgaven in 2024 en van de verschillende categorieën inkomsten.

Zoals je kunt zien zijn we ook in 2024 voor een groot deel financieel afhankelijk van de bijdragen van de leden. Ieder jaar lukte het weer om met elkaar de financiële balans te vinden. Wij gaan er vanuit dat dat ook dit jaar weer gaat lukken. Daarom vragen we je om ook in 2024 weer een bijdrage toe te zeggen. Als je hier nog vragen over heeft dan horen wij dat graag, u kunt ons altijd mailen of bellen.

Richtlijn
Deze richtlijn is een advies, geen verplichting. U bepaalt hoeveel u betaalt.

Bij een netto inkomen van:
€ 1.600,- per maand richtlijn € 9,- tot € 18,- bijdrage per maand
€ 2.000,- per maand richtlijn € 17,- tot € 35,- bijdrage per maand
€ 3.000,- per maand richtlijn € 30,- tot € 85,- bijdrage per maand
€ 4.000,- per maand richtlijn € 70,- tot € 130,- bijdrage per maand
€ 5.000,- per maand richtlijn € 120,- tot € 250,- bijdrage per maand

Actie Kerkbalans
Actie Kerkbalans is een landelijke actie van o.a. de Protestantse Kerk in Nederland. Uw bijdrage is bestemd voor het algemene werk in uw eigen wijkgemeente, zoals onderhoud en erediensten.
Meer informatie? Neem contact op met de kerkrentmeesters of met het Kerkelijk Bureau (tel. 033 – 461 04 41)

Kerk in Amersfoort
Uw wijkgemeente hoort bij de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA), samen met negen andere wijkgemeentes. We dragen ieder jaar een deel van de centrale kosten, zoals de Stadsdominee, het kerkmagazine Vierklank en het kerkelijk bureau. Meer informatie vindt u op www.pkn-amersfoort.nl.

Belastingvoordeel
Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. De PGA is een ANBI geregistreerde instelling. U kunt ook een periodieke gift geven, meer informatie hierover vind je op de website van de PGA.

De volledige flyer van Kerkbalans 2024 vindt u HIER.