Kerkbalans 2023, geef vandaag voor de Fonteinkerk van morgen

We zijn als Fonteinkerk druk bezig met het maken van plannen voor onze toekomst. In 2023 gaat onze predikant met pensioen (emeritaat), er moet wat gebeuren met het gebouw, ook wij hebben last van stijgende energieprijzen en zo zijn er nog meer onderwerpen die ons bezighouden.
We willen een vitale wijkgemeente blijven door:
1. Gericht te zijn op God: ‘Dikke kans dat je geraakt wordt!’, zoeken naar God, door Hem gevonden worden!
2. Gericht te zijn op elkaar: ‘Je mag zijn wie je bent, je bent nieuwsgierig naar de ander’!
3. Gericht te zijn op de wijk, stad en wereld: ‘De ander voelt zich niet vergeten’!
4. Ons KerkHuis ‘De Fontein’ een ‘Open en dynamische pleisterplaats’ te laten zijn.

De gewone gang van zaken gaat ook door, we houden iedere week kerkdiensten, streamen deze online, draaien groepen en denken na over duurzaamheid. We hebben KIEM en ToZ en proberen zo ook de jeugd te betrekken bij de kerk en het geloof. Alle onderwerpen die we voor onze toekomst belangrijk vinden vindt u HIER op onze website.

Het gaat om de toekomst van onze kerk en een deel is te realiseren met voldoende inkomen, Op dit moment halen we een deel van onze inkomsten uit de verhuur van het Huis van Zuid en de kerkzaal maar we denken er over na of we andere maar inkomstenbronnen kunnen aanboren. In de tabellen hieronder ziet u welke kosten we hebben en welke stromen van inkomen we verwachten. Uw bijdrage aan de kerk voor 2023 is belangrijk om vitaal te kunnen blijven bestaan als kerk in Zuid.
Daarom vragen we u om voor 2023 een bedrag toe te zeggen. Als u hier nog vragen over heeft dan horen wij dat graag, u kunt ons altijd mailen of bellen.
Namens de kerkenraad, Koos Koolstra en Gert-Jan Geerse

Richtlijn
Deze richtlijn is een advies, geen verplichting. U bepaalt hoeveel u betaalt.

Bij een netto inkomen van:
€ 1.600,- per maand richtlijn € 9,- tot € 18,- bijdrage per maand
€ 2.000,- per maand richtlijn € 17,- tot € 35,- bijdrage per maand
€ 3.000,- per maand richtlijn € 30,- tot € 85,- bijdrage per maand
€ 4.000,- per maand richtlijn € 70,- tot € 130,- bijdrage per maand
€ 5.000,- per maand richtlijn € 120,- tot € 250,- bijdrage per maand

Actie Kerkbalans
Actie Kerkbalans is een landelijke actie van o.a. de Protestantse Kerk in Nederland. Uw bijdrage is bestemd voor het algemene werk in uw eigen wijkgemeente, zoals onderhoud en erediensten.

Meer informatie? Neem contact op met de kerkrentmeesters of met het Kerkelijk Bureau (tel. 033 – 461 04 41)

Kerk in Amersfoort
Uw wijkgemeente hoort bij de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA), samen met negen andere wijkgemeentes. We dragen ieder jaar een deel van de centrale kosten, zoals de Stadsdominee, het kerkmagazine Drieluik en het kerkelijk bureau. Meer informatie vindt u op www.pkn-amersfoort.nl, ontdek de veelkleurigheid van de PGA.

Stadsdominee
De PGA heeft een Stadsdominee aangesteld om de kerk present te stellen in de stad, voor iedereen. Wilt u het project Stadsdominee steunen dan kan dat door middel van een aparte gift op rekening nummer NL 88 INGB 0009 2253 67 ten name van Stadsdominee PGA. Meer informatie over de Stadsdominee vindt u HIER.