Kerkbalans 2021, geef vandaag voor de kerk van morgen

Frisse blik

kerkbalans 2021Het motto van de landelijke actie Kerkbalans is dit jaar “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Hoe gaat die kerk van morgen eruit zien, heel concreet in onze Fonteinkerk? Ons eigen jaarthema is: “Frisse blik”. We zullen die frisse blik hard nodig hebben dit jaar. We nodigen u niet alleen uit financieel bij te dragen, maar we gaan dit jaar graag het gesprek met u aan over de toekomst van onze wijkgemeente. Het is de kerkenraad duidelijk dat stevige beslissingen nodig zijn, willen we nog jaren van betekenis blijven, voor de eigen gemeenschap en voor de wijk. Uw visie daarop en uw betrokkenheid daarbij is ook nodig. Doet u mee, nu en straks? Voor de kerk van morgen?

Uw geld goed besteed

kerkbalans 2021In de afgelopen periode hebben de kerkrentmeesters de begroting voor 2021 opgesteld. Hieruit blijkt, dat onze uitgaven worden geraamd op € 245.000,-. Van dit bedrag is ca. € 135.000,- bestemd voor personeelskosten van onze voorganger en koster. Ook is een bedrag van zo’n € 50.000,- gereserveerd voor het kerkgebouw en Huis van Zuid. De rest is bestemd voor onze activiteiten en voor bijdragen aan de lokale en landelijke organisatie (de Protestantse Gemeente Amersfoort en de Protestantse Kerk in Nederland).

Onze inkomsten zijn, onder normale omstandigheden, voor 2/3 deel afkomstig uit de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) en voor 1/3 uit de verhuur van de kerkzaal en Huis van Zuid. Echter, de te verwachten huuropbrengst zal in 2021 duidelijk lager zijn dan gebruikelijk. De gevolgen van Corona laten zich helaas ook hier gelden. Dit resulteert in een tekort op de begroting, wat op kan lopen tot € 20.000,-.

Uw bijdrage helpt!

Onze gemeente telt zo’n 335 adressen (gezinnen of alleenstaanden), waarvan er circa 200 actief bijdragen via de VVB. Gemiddeld is dat een bijdrage van € 750,- per adres per jaar. Hiervoor is de kerkenraad u dankbaar. Toch willen wij een beroep op u doen om uw jaarlijkse bijdrage met € 100,- te verhogen, zodat het tekort gedekt wordt. Uw bijdrage kunt u kenbaar maken op het meegezonden inschrijfformulier.
Wilt u meer informatie over de actie Kerkbalans? Neem dan contact op met het scribaat via scriba.fonteinkerk@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Kerkentmeesters Fonteinkerk

 

Bert Molenkamp, Jan Paul Griede

Het hoofdthema in decemberuitgave van Drieluik, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Amersfoort, is gewijd aan de financiële huishouding van kerken in het algemeen, de PGA en de wijkgemeenten. De betreffende pagina’s kunt u HIER inzien.

Achtergronden Kerkbalans

Voor uw wijkgemeente
Uw wijkgemeente maakt onderdeel uit van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Dit is een samenwerkingsverband van 10 wijkgemeenten en
een stadskerk. Elke wijkgemeente is zelf verantwoordelijk voor de eigen inkomsten en uitgaven. Daarnaast draagt elke wijk een deel van de centrale kosten (zoals kerkblad, Kerkelijk Bureau etc.). Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans gaat naar uw eigen wijkgemeente!

Belastingvoordeel
Uw bijdrage aan Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. De Protestantse Gemeente Amersfoort heeft een ANBI-beschikking. Nog meer belastingvoordeel heeft u als u een schenkings-overeenkomst aangaat. Meer informatie vindt u op pkn-amersfoort.nl.

Richtlijn
Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het geven van een richtlijn lastig. We willen allemaal ons steentje bijdragen, maar hoeveel?
In 2020 was binnen de PGA de gemiddelde bijdrage van alle bijdragende gemeenteleden €36,50 per maand per huishouden. U kunt onderstaande richtlijn gebruiken.

Bij een netto inkomen van:
€ 1.600,- p/mnd. > 8,- tot 16,- bijdrage p/mnd.
€ 2.000,- p/mnd. > 15,- tot 30,- bijdrage p/mnd.
€ 3.000,- p/mnd. > 25,- tot 75,- bijdrage p/mnd.
€ 4.000,- p/mnd. > 60,- tot 120,- bijdrage p/mnd.
€ 5.000,- p/mnd. > 100,- tot 200,- bijdrage p/mnd of meer

Stadsdominee
De PGA heeft een Stadsdominee aangesteld om de kerk present te stellen in de stad, voor iedereen. Wilt u het project Stadsdominee steunen dan kan dat door middel van een aparte gift op rekening nummer NL 88 INGB 0009 2253 67 ten name van Stadsdominee PGA. Meer informatie over de Stadsdominee vindt u HIER.

Meer informatie
Vraag meer informatie bij uw wijkgemeente of bij het Kerkelijk Bureau (tel. 033 – 461 04 41)