2019-def-gemeentezondag-banner-kopie

Frisse Blik, jaarthema 2019-2020

 

We zijn een gemeente waar veel verschillende geloofsbelevingen welkom zijn, gerespecteerd en besproken worden door naar elkaar te luisteren, elkaar te bevragen.

We voelen ons verbonden met de oude verhalen uit de bijbel, we geven ze nieuwe betekenis door de eigen levens- en geloofsverhalen, van jong en oud, daaraan toe voegen.

We wenden de blik naar buiten en nodigen anderen uit om hun verhalen met ons te delen en vice versa waardoor we in beweging komen.

Zo verfrissen we onze blik op geloven,  vinden we nieuwe wegen in onze zoektocht naar God door, zoals ons beleidsplan beschrijft, als gemeente te oefenen onze geloofsbeleving “uit te spreken” en anderen van buiten “uit te nodigen” datzelfde te doen.