We zijn weer open”

UPDATE 24 FEBRUARI 2022

De Fonteinkerk volgt de richtlijnen van de landelijke overheid en de PKN, en laat per 25 februari jl. alle maatregelen los. Verder conformeren wij ons aan de algemene aanbevelingen, rond handen schudden, desinfecteren en thuisblijven bij (een vermoeden van) verschijnselen die kunnen duiden op een coronabesmetting.

UPDATE 20 januari 2021

De persconferentie is geweest en er ligt een advies van CIO en de PKN. De boodschap is: “Het moderamen van de PKN hoort en ziet de behoefte aan het het fysiek houden van kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het geloof steeds verder toenemen en onderschrijft het belang hiervan. Ook de noodzaak voor het opstarten van andere gemeente-activiteiten wordt steeds sterker gevoeld”.

Daarom heeft onze kerkenraad besloten vanaf zondag 30 januari weer maximaal 50 kerkgangers welkom te heten bij de diensten. Ook gaan we weer zingen in de diensten (ingetogen en 1 couplet per lied). We gaan door met aanmelding voorafgaande aan de dienst (voor zaterdagochtend): per e-mail via kerkenraad@fonteinkerk-amersfoort.nl of telefonisch/WhatsApp/Signal bij de scriba. Uw aanmelding wordt omgezet in een reservering nadat u van de kerkenraad een bevestiging heeft gekregen. Huis van Zuid gaat ook weer open voor alle activiteiten en daarbij zullen we zorgvuldig toezien op het scannen van QR-codes en het goed ventileren van de ruimten en de kerkzaal.

Voor kerkdiensten en alle activiteiten geldt steeds: handen reinigen, mondkapjes (type 2) dragen als je je verplaatst, 1,5m afstand houden, aantal mensen per ruimte volgens de richtlijnen van de zalen (liggen in de ruimten!). Het kan natuurlijk zijn dat op de persconferentie van 25 januari weer een nieuwe werkelijkheid aan de orde is. U hoort dan weer van ons!

Tot slot: tot aan Pasen reserveren we op de vrijdagavonden van 19-21.00 uur, de kerkzaal voor het stiltemoment. U bent van harte welkom!

We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten.

Namens de kerkenraad

Rik Vroege, scriba (e-mail)

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Ds. Wim Verschoor of de scriba, via de bekende telefoonnummers, via email, of via het contactformulier van deze website.

jelle koolstra