Fonteinkerk Amersfoort

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk.Al meer dan 50 jaar. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Bepaald niet stuurloos, wel steeds in beweging. Bezig met de vragen van elke dag, en de manier waarop de grote vragen rond mens en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin meeklinken. Een kerkgebouw, maar ook een prachtige ontmoetingsplek, luisterend naar de naam Huis van Zuid. Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie maar wil. Bij dat alles ligt veel nadruk op muziek, op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.

VIERING LIVE MEELUISTEREN

Zolang het kan worden onze vieringen in aangepaste vorm gehouden, waarbij alleen mensen met een taak in de viering aanwezig zijn. Klik HIER of op de button hiernaast om de viering via internet te beluisteren en mee te vieren. Kort voor tien uur start de livestream, mocht u te vroeg inschakelen, druk dan om enkele minuten voor 10 uur op “refresh”, F5 in uw browser of nogmaals op button (als u met een tablet of smartphone luistert).

De liturgie van de viering vindt u iets lager op deze pagina.

ACTUELE SITUATIE – update 25 maart

De kerkenraad heeft besloten alle kerkelijke activiteiten en activiteiten die voortkomen uit verhuur van zaalruimten stop te zetten.

Stopt de Fonteinkerk nu met kerk-zijn? Nee, zeker niet. Zolang het mogelijk is zullen de vieringen op zondagochtend doorgaan, zal inFontein wekelijks verschijnen en zal de Fonteinkerk elke maandag tot en met zaterdag tussen 19:00 en 21:00 open zijn voor mensen die stilte zoeken, een kaarsje willen branden of wellicht hulp nodig hebben.

Meer informatie leest u HIER.

Komende vieringen

Zolang het mogelijk is verzorgen wij een wekelijkse viering waarbij slechts enkele mensen, uitsluitend mensen met een taak, aanwezig zijn.

zondag 29 maart (aangepast ivm Corona)
10:00 uur, viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
5e zondag 40-dagentijd

zondag 5 april (aangepast ivm Corona)
10:00 uur, viering met predikant Ds. Reijer de Vries
Palmpasen

donderdag 9 april (aangepast ivm Corona)
19:00 uur, viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
Witte Donderdag

vrijdag 10 april (aangepast ivm Corona)
19:00 uur, viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
Goede Vrijdag

zaterdag 11 april (aangepast ivm Corona)
22:00 uur, viering met predikant Ds. Leo Koffeman
Stille Zaterdag

zondag 11 april (aangepast ivm Corona)
10:00 uur, viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
Pasen

Viering 29 maart

(aangepast ivm Corona)

Voorganger: Ds. Wim Verschoor

Orgelspel
Bemoediging en groet
Intochtslied: Psalm 43, verzen 1, 3 en 5
Zingen, lied 300-b, God van ons leven
Zingen, lied 328, Gij wacht op ons (1e keer piano, 2e solo, 3e allen)
Eerste schriftlezing: Exodus 9:22-35 (LINK naar online-bijbel)
Zingen, lied 608, De steppe zal bloeien , verzen 1 en 3
Tweede schriftlezing: Johannes 11:1-7, 17-27, 33-44 (LINK naar online-bijbel)
Overweging
Moment van stilte
Zingen, lied 950, Doe mij binnengaan
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
Slotlied, lied 91-a, Wie in de schaduw Gods
Wegzending en zegen
Antwoorden met Zingenderwijs lied  57, Gezegend gaan wij nu van hier

Gezegend gaan wij nu van hier,

en God gaat met ons mee,

en geeft ons moed en levenskracht.

Zo gaan wij niet alleen.

Collectes 29 maart

(aangepast ivm Corona)

U kunt uw gave overmaken naar de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, IBAN NL72 SNSB 0937 0141 09, ovv het collectedoel en de wijkgemeente waar u bent ingeschreven.

Diaconie, Ghana – Nieuwe kansen voor straatmeisjes
De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen.

Kerk 
Onderhoud Fonteinkerk en Huis van Zuid

Mededeling

15 maart 2020 – De kerkenraad van de Fonteinkerk heeft besloten dat alle kerkelijke activiteiten tot nader order worden stilgelegd. Dat geldt ook voor bijeenkomsten van derden waarvoor ruimten (kerkzaal en Huis van Zuid) zijn verhuurd.

X