Kerk In Elke Maat Kinderviering
Kinderen In Elke Maat Kinderviering
Kerk In Elke Maat Kinderviering

Voor kinderen is er in de Fonteinkerk veel te beleven!

Op zondagen (10.00 uur) zijn er afwisselende activiteiten voor de kinderen. Geen traditionele kinderviering, maar KIEM. KIEM staat voor Kerk In Elke Maat, de kinderactiviteiten in de Fonteinkerk zijn helemaal in een nieuw jasje gestoken. Alle verschillende talenten van kinderen krijgen er namelijk nog meer ruimte. En dit onder deskundige begeleiding!

Er is een heel afwisselend en spetterend programma opgesteld: workshops, dans, er worden prachtige verhalen verteld, we bezoeken theatervoorstellingen, we gaan in het bos op zoek naar nieuw leven, we maken samen muziek. En verschillende keren per jaar zijn er creatieve kindervieringen. In de agenda op deze site kun je zien wanneer deze kindervieringen worden gehouden.

Daarnaast is er op een aantal avonden per jaar kindercatechese, voor alle kinderen van groep 5/6 en van groep 7/8. Tijdens deze leerzame en gezellige avonden worden er thema’s uit kerk en leven verkend.

Dus…zit je op de basisschool? Dan is er voor jou veel te beleven in de Fonteinkerk. Er komen echte verhalenvertellers, er komt een poppenspeler, een dansgroep, beroepsmuzikanten. En ook veel volwassenen van de Fonteinkerk helpen mee.

Kerk In Elke Maat

KIEM is begin 2015 ontstaan vanuit de traditionele kindernevendienst en staat voor een andere manier van invulling van het kinderprogramma op zondagochtend. Doordat in de Fonteinkerk weinig vastligt, er geen dogma’s zijn en er ruimte is voor een persoonlijke geloofsbeleving, kunnen initiatieven en bewegingen van onder af komen.

KIEM, Kerk-In-Elke-Maat gaat uit van de kinderen en hun belevingswereld, zonder methode. Er wordt telkens opnieuw bedacht hoe de kinderen en hun talenten aan bod kunnen komen. Het christelijk geloof is zo veelzijdig en veelkleurig dat God op allerlei manieren te ervaren is. Vanuit die gedachten wil KIEM het geloof van de kinderen ontwikkelen door bijvoorbeeld te dansen, te schilderen, de natuur in te trekken of te mediteren. Er wordt naast de Bijbel ook uit andere bronnen geput.

Praktisch gezien worden volwassenen van verschillende leeftijden, van binnen en buiten de gemeente, bij de voorbereidingen en de invulling betrokken.

In de afgelopen seizoenen heeft dit geleid tot diverse aansprekende projecten en kindervieringen. Zo hebben de kinderen bijvoorbeeld toegewerkt naar kerst door met theatervormen, verhalen en beeldende expressie aan de slag te gaan. Dit werd gedaan aan de hand van het verhalend ontwerpen als werkvorm. Ook bereidden de kinderen een theatrale kinderviering rond het verhaal van Jona voor. Ervaringen van moed en niet-durven speelden hierin een grote rol.

Niet zonder trots heeft de Fonteinkerk gemerkt dat de belangstelling voor KIEM groeit, zowel uit de regio als landelijk.

In de komende periode gaan de kinderen in KIEM nadenken en creatief aan de slag gaan met individuele uniciteit. Het programma rond dit thema ziet er als volgt uit:

27 augustus: Dit ben ik (creatieve verwerking die aansluit bij actuele expositie in de Fonteinkerk)
03 september: Zoals jij is er maar een (een verhaal van Max Lucado)
10 september: Psalm 139 (niet zingen maar doen)
17 september: Een persoonlijke handafdruk maken (o.l.v. een professionele keramiste: Wilma Hornsveld)
24 september: Kijk eens hoe mooi alles is gemaakt in de natuur (bij goed weer naar het bos, anders direct binnen creatief aan de slag met vondsten van buiten)

handafdrukken

Vooraankondiging: viering voor jong en oud, "Hou je vast!", 29 oktober a.s.!

KIEM

Stap-over-dienst 2 juli 2017, vlnr Rosanne, Suzanne, Carlien, Ferrence en Bente.

X